สพม.ลำปาง ลำพูน ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings ฯ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน