สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมและลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

          วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางนฤมล พันลุตัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมและลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  โดยนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เป็นนประธานเปิดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง