สพป.ภูเก็ต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 8 มิถุนายน  2567 เวลา 08.30 น. นายอุมัธ  สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทำตามระเบียบทุกขั้นตอน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวกในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต