สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่  7 มิถุนายน  2567 เวลา 15.30 น.นายถาวร  เวชจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมพิธี รับ – ส่งธงตราสัญลักษณ์จากจังหวัดภูเก็ต  ณ สะพานสารสิน และเวลา 18.30 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการ อีก 1 คณะ ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา