นัดนี้เพื่อน้อง สร้างรายได้ระหว่างเรียน 8 มิ.ย 2567

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบให้นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหงษ์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง ซึ่งดำเนินการ โดย สพป.พิจิตร เขต 1 อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของ สพฐ. ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์จริงด้านทักษะอาชีพให้กับนักเรียน หลังจากนั้นร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ที่ตลาดนัดนี้เพื่อน้องหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร