รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยมการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในโอกาสนี้ นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและผู้เข้าสอบ โดยมี นายเสน่ห์ รัชฎา นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายสามารถ อินตามูล ผอ.โรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล กำหนดการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 306 คน มาสอบจำนวน 291 คน  ขาดสอบ  15 คน