การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ก ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลกรการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ณ สนามสอบทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วยสนามสอบโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , สนามสอบโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 และสนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 / ผู้อำนวยการกลุ่มงาน / บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 2,148 ราย ในการนี้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้กำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันการทุจริตโดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด