สพป.ภูเก็ต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 วันที่ 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทำตามระเบียบทุกขั้นตอน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวกในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต