สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (สอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ)

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (สอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) ณ สนามสอบโรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และผู้เข้าสอบ พร้อมกำกับ ดูแลการดำเนินการสอบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งในวันนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 271 คน ขาดสอบ 4 คน โดยการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย