สพป.กระบี่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 12 สาขา วิชาเอก 79 อัตรา โดยมี ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้นจำนวน 2,353 คน  ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 254 คน ภาษาไทย 266 คน ภาษาอังกฤษ 237 คน วิทยาศาสตร์ 423 คน สังคมศึกษา 180 คน พลศึกษา 185 คน ดนตรีสากล 14 คน นาฏศิลป์ 58 คน คอมพิวเตอร์ 206 คน เกษตร 6 คน ประถมศึกษา 58 คน และปฐมวัย 466 คน โดยใช้สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สอบสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ  สอบสาขาวิชาเอกพลศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ เกษตร ประถมศึกษา และปฐมวัย ใช้ข้อสอบกลางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมือนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นทั่วประเทศ   

นายสมชาติ ยังกล่าวอีกว่า ในการดำเนินการสอบได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้ม มีการสแกนผู้เข้าสอบอย่างละเอียด และการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด โดยประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมอย่างใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันแรก (8 มิถุนายน 2567) ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 2,353 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 2,306 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ขาดสอบจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 2  และวันที่ 2 (9 มิถุนายน 2567) มีผู้เข้าสอบ 2,304 คน คิดเป็นร้อยละ 97.29  และขาดสอบ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08