สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 (ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งวันนี้ดำเนินการสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ (มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) ซึ่งการดำเนินการสอบในสาขาวิชาเอก ภาษาไทย และนาฏศิลป์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)