ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “พลังของการเล่น (The Power of Play) ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไซต์ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting รายละเอียดตามเอกสารแนบ