สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.15 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวปฏิญญาเขตสุจริตพร้อมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการมอบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้น ได้พบปะแจ้งข้อราชการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3