สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนายไกยูล เกษสุพรรณ์ และนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ซึ่งดำเนินการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 และสอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารพวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน //ธีรธิดา พรหมมาแบน สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน