อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โดยนายบุญลือ ธรรมธนานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ โดยมี นายไกยูล เกษสุพรรณ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานสนามสอบ ได้ร่วมชี้แจง ในการประชุมมี นางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์ และนายสากล ชนะบูรณ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการได้นำคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบร่วมประชุม ในวันนี้เป็นการสอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 248 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 248 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบแข่งขันทุกท่านและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดสอบแข่งขันครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกท่านในการสอบแข่งขัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มาสร้างเด็กอนาคตของชาติและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปด้วยกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารพวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ///ธีรธิดา พรหมมาแบน สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน/

ธีรธิดา พรหมมาแบน