สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้ นายภูริพัฒน์ บุญมา พร้อมด้วย นายอดุลย์ ลมงาม นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 และร่วมกันทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการให้บุคลากรทราบ โดยวันนี้บุคลากรทุกคนร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2