สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง (ราษฎร์พัฒนา) รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ