รับการรายงานตัว ให้โอวาท แนวทางปฏิบัติ และแสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 12 คน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และ คณะกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรับการรายงานตัว ให้โอวาท แนวทางปฏิบัติ และแสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมรวมพลัง