สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาโครงการ สุขาดี มีความสุข

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาโครงการ สุขาดี มีความสุข ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet)

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาโครงการ สุขาดี มีความสุข ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินห้องน้ำทุกจุดภายในสถานศึกษาตามดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของสถานศึกษานั้น ๆ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๒๑ กลุ่มโรงเรียน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน โดยมี นางสาวจีรนันท์ แสงดาว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ สุขาดี มีความสุข