สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกติดตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 4 และ 5

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้ นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวสุดารัตน์ วิกัยโกศล ผอ.กลุ่มนโยยายและแผน นายคมกฤช มุมไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 4 และ 5