การอบรมพัฒนาความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.เลย เขต 3

🚩วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3