สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ และ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) และ สนามสอบโรงเรียนวัดคลองครุ โดยการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง ๓ สนามสอบ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ให้การจัดสอบมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจ ประธานสนามสอบ คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการกำกับการสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสุรางค์ มั่นคง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเป็น “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

MOU เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน