สพป.ตรัง เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสุมน ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว กรรมการ และ นางพรพนา สมัยรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) การประเมินใน 6 เดือนแรก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายไพสิฐ รอดสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดปากปรน และ นางสาวรัตน์ชนี เด็นหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้าหวี