สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกลไกแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกลไกแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือตามกฏหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส