สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 ราย และศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานตำแหน่ง และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2