สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) และประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 2/2567 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ อดีต ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นกรรมการ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ
ข่าว : นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว