สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร โครงการ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร โครงการ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ โดยมี โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) อำเภอเมืองราชบุรี และโรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี