สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกติดตามโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 1, 2, 3, 4 และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีดา 1

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวสุดารัตน์ วิกัยโกศล ผอ.กลุ่มนโยยายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 1, 2, 3, 4 และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีดา 1