วันที่ 24-5-62 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าชุดนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งการรับทราบปัญหาและการร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนและรับเงินค่าชุดนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา 2562

นายนิพนธ์ มณีรัตน์