สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมพัฒนาความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

🚩วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม นางญาณิศา อยู่งาน ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน ทั้งนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ระหว่าง บุคลากรในสำนักงาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3