สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3