สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี กรมอนามัย ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดทำเมนูอาหารกลางวันนักเรียน ณ ห้องประชุมทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒