สพป.ระนอง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ และนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2567 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน กล่าวว่า สพป.ระนอง ได้ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ สพป.ระนอง และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดขึ้น ขอให้ลดกระบวนการต่าง ๆ ที่ซ้ำซ้อน รวมถึงนำกิจกรรมที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ให้ดำเนินการทำร่วมกัน เพื่อลดภาระนักเรียน ผู้ปกครองและลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ สพฐ. กำหนดขึ้น

ในการนี้ นางสุทธิ หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมดำเนินการรายละเอียดตามวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเงิน งบประมาณ รวมถึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินเรื่อง “สุขาดี มีความสุข” ตามขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด

นายก้องภูมิ เจริญราช รอง ผอ.สพป.ระนอง ได้ชี้แจ้งกิจกรรมที่ สพป.ระนอง จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมนี้ ในเรื่องของการลดภาระครู ผู้ปกครอง การนำระบบ Q-Info มาใช้ในการบริหารงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดพังงา