สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการนิเทศเปิดภาคเรียน 1/67 โรงเรียนใน อ.วังทรายพูน

ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2567 สพป.พิจิตร เขต 1 โดยนายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แต่งตั้ง ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กัทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นางจันจิรา แพทองคำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดหนองปล้อง โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน โรงเรียนบ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม และโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 “เรียนดี มีความสุข” และติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก