ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”     

นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”  พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ครูแกนนำและนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยมี  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 เขต กับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์เรียนรู้และประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Cr.ภาพ : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา