สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการอบรม “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้”

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี จำนวน 31 โรงเรียน และบุคลากร สพป.พิจิตร เขต 1 รวมจำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ICT Talent กลุ่มทรู จากโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 และ สพป.พิจิตร เขต 1 ณ ห้องประชุมชาละวัน สพป.พิจิตร เขต 1