สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม DLICT สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒