ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสระด่าน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ดร.สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสระด่าน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี