สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ดร.สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และโรงพยาบาลประจำอำเภอ สถานีตำรวจภูธรฯ กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมทวารดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒