สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดร.อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ณ โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์