สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกติดตามโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้งสนามนาง 1, 2 และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 1

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางเพ็ญใจ สันติวีระวงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุดารัตน์ วิกัยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้งสนามนาง 1, 2 และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 1