สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2567

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)