ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธ และยกย่องเยาวชน และประชาชนชาวพุทธที่ปฏิบัติตนส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามประจำปี 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธ และยกย่องเยาวชน และประชาชนชาวพุทธที่ปฏิบัติตนส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันอุปสมบทและวันครบรอบ 154 ปี ชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการทำนุบำรุง ส่งเสริม พิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา และสร้างความตระหนักรับรู้ถึงภัยคุกคามพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา มีการแสดงธรรมพิเศษโดยพระสินทรัพย์ จรณธัมโม (พระสิ้นคิด) วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว