สพม.แพร่ ร่วมกับ สพป.แพร่ เขต1 และ สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้แทนจากสถาบันการเงินในจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประชุมร่วมกับสถาบันการเงินในจังหวัดแพร่ ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่ โดย นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ ร่วมกับ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย นางศุภมาส สินมณี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ผู้แทนจากสถาบันการเงินในจังหวัดแพร่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ จำกัด ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) จังหวัดแพร่ และ การเตรียมความพร้อมการประชุม “สพฐ. สัญจร ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจ สถานีแก้หนี้ รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ”