ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษในโครงการการอบรมการให้ความรู้ทางด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษในโครงการการอบรมการให้ความรู้ทางด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบาย Quick Win ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5 สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต