สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม​จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

(การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา​และกิจกรรมโรงเรียนสุจริต)​ ณ​ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ​ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา​และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรต้านทุจริตได้ พร้อมนี้เชิญชมผลงานการอบรมจัดทำวีดีโอกระดาษ โรงเรียนสุจริตทั้งสองรุ่นของ สพป.ระยอง เขต ๒ ได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1gQXm-72JP6Tm7Y-39DazHGpKwU6QQ90zt8BsSUxuYVs/edit