สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567 และประชุมข้อราชการในสำนักงาน ครั้งที่ 23/2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567 และเวลา 09.00 น. ต่อด้วยการประชุมข้อราชการ รองผอ./ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 23/2567 เพื่อแจ้งนโยบาย สพฐ. พร้อมให้ทุกกลุ่มรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/เร่งรัดการเบิกจ่าย/การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ณ ห้องประชุมพุดพิชญา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1