สพม.กำแพงเพชร เดินหน้าจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธนะณัช อินทา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร นางสาวนารีรัตน์ บุณย์เสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่ม ร่วมดำเนินการจัดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้วมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ดร.อภิเชษฐ จันทนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.กำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 64 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงการพัฒนาครูจาก Teaching ให้เป็น Coaching เพื่อสร้างเสริมแนวคิดให้ผู้เรียนนอกจากจะรับองค์ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแล้วยังสามารถมีเป้าหมายชีวิตในการวางแผนอนาคตได้ ต่อไป
ณ ห้องประชุมเพชรพิกุลทอง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

นายรุจิภาส ภู่ทอง