สพป.นนทบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวกัญญา จำปาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี