สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมรับชมและรับฟังรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมรับชมและรับฟังรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 24/2567 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบาย Quick Win ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยให้เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)